Opleiding en Training

Bij Hot ITem krijg je alle mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen. Hoe beter een medewerker zich ontwikkelt, des te beter is het voor de persoon zelf, de klant en Hot ITem. Daarom bespreek je samen met je Peoplemanager welke loopbaanwensen je hebt en hoe je jouw talenten binnen Hot ITem kunt inzetten. Hot ITem is een enthousiaste supporter van jouw ambities. Je wordt bij ons niet vastgezet op één functie met vaste verantwoordelijkheden.

Tracks en trainingen

Tracks zijn trainingen, gegeven door Hot ITem’ers voor Hot ITem’ers. Vanuit verschillende competenties worden er tracks georganiseerd om intern kennis te delen en elkaar op te leiden. Daarnaast maken we veel gebruik van externe trainers.  Onderwerpen die aan bod komen, variëren van data governance, scrum, dataprivacy, persoonlijke planning en business rules tot bootcampen, mindfulness of reanimeren. 

Opleidingen binnen Hot ITem

Bij Hot ITem hebben we drie opleidingstrajecten ontwikkeld voor de drie key posities binnen projecten. Deze opleidingen duren ongeveer drie jaar en is voor iedereen toegankelijk die een vervolgstap willen zetten in hun carrière.

Technical Lead

Als Technical Lead ben je het technische geweten binnen een Hot ITem-project. Je maakt deel uit van het Hot ITem klant-MT, samen met een Programmamanager, een Senior Business Consultant en een Business Manager. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het succes van het programma bij de klant. 

In een driejarig opleidingsprogramma zorgen wij ervoor dat jij deze rol succesvol kunt vervullen. Samen met de andere deelnemers aan dit programma verbreed jij je kennis op het gebied van AWS, Azure en andere (nieuwe) technologieën, architecturen, DevOps en datamodellering. Daarnaast doe je kennis op rondom programmamanagement en businessconsultancy en is er aandacht voor het verder ontwikkelen van communicatievaardigheden. Zo ben je in staat om altijd de vertaalslag te maken van techniek naar de business en weet je beide partijen mee te nemen in het ontwikkelen van de juiste oplossingen.

Programmamanager

Als Programmamanager overzie jij alle Hot ITem-projecten bij de klant. Je maakt deel uit van het Hot ITem klant-MT, samen met een Senior Business Consultant, een Business Manager en een Technical Lead. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het succes van het programma bij de klant.

In een driejarig opleidingsprogramma ontwikkel jij je van projectmanager naar programmamanager. Je hebt maandelijkse sessies met alle deelnemers van het opleidingstraject waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
• Hoe vertaal je strategische business issues naar Factbased Improvement-oplossingen.
• Hoe ontwikkel je samen met de directie een highlevel meerjaren-transitieplan om de beoogde veranderingen te concretiseren en hoe neem je directie/topmanagement mee in de mogelijke oplossingen.
• Hoe stel je een meerjaren-programmaplan op waar lijnactiviteiten gecombineerd zijn met projectmatig werk en hoe bestuur je de voortgang, waarbij continu wordt gestuurd op het incasseren van baten.
Bij de ontwikkeling van je vaardigheden zal de focus liggen op de Hot ITem-propositie en hoe je de vertaling van Kritische Business Issues kunt maken naar waardecreatiepotentieel. Tevens worden je soft skills verder ontwikkeld op het gebied van interviewtechnieken en beïnvloeden. De maandelijkse sessies worden ondersteund door intervisies en coaching on the job.

Business Consultant

Als Business Consultant zorg je binnen een Hot ITem-project dat je businesswaarde creëert, die er toe doet voor de klant. Je maakt deel uit van het Hot ITem klant-MT, samen met een Programmamanager, een Business Manager en een Technical Lead. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het succes van het programma bij de klant.

In een driejarig opleidingsprogramma trainen we de deelnemers die dit vak willen leren en beschikken over het juiste DNA. Je ontwikkelt je skills op het gebied van presentatie- en interviewtechnieken in combinatie met de diverse business-vakgebieden op de verschillende niveaus binnen de organisatie. Onderwerpen als strategie, KPI-besturing, procesbesturing en -optimalisatie, storytelling en factbased analyses komen uitvoerig aan de orde.


Voordat je een opleidingsprogramma start, stellen we met elkaar een ontwikkelplan op. Hierin stel je concreet je leerdoelen op, maar geef je ook aan, aan welke opleidingsonderdelen jij iets kunt toevoegen. In de trainingsaanpak staat het ontwikkelplan van de deelnemer centraal. De projectsituaties vormen het uitgangspunt van de sessies. Je wordt in deze sessies permanent in leersituaties gezet en de inhoudelijke onderwerpen stemmen we af op de actualiteit, waardoor het leren ook doorgaat in klantprojecten.

Interesse? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer!

Andrea Bauer

'Bij Hot ITem krijg je de ruimte om je vaardigheden uit te breiden en te verdiepen. Zowel op professioneel als op menselijk vlak is Hot ITem er voor je en dat maakt mij een heel blije medewerker!'

Cursussen en Certificering

Bij Hot ITem staat groei en ontwikkeling centraal maar cursussen en certificering zijn geen doel op zich. Bij Hot ITem start je vaak met ‘training on the job’. Wanneer je een tijdje gewerkt hebt met een bepaalde tool zorgen we vaak met een kleine groep mensen voor een maatwerktraining. De ervaring die je op dat moment hebt, maakt dat je specifieke onderwerpen kunt kiezen en gericht vragen kunt stellen.

Werken in projecten

Naast de tracks die gegeven worden, kom je in de projecten in aanraking met andere kenniscompetenties. Zo kun je in een project als Business Consultant nauw samenwerken met een Business Intelligence ontwikkelaar en van elkaar leren. 

Kennismanagement

Er zijn veel ontwikkelingen in ons vakgebied die impact kunnen hebben op onze klanten en hoe wij ons werk doen. Om voorop te blijven lopen, hebben we voor onze belangrijkste kennisgebieden een kennismanager. Iedereen die het leuk vindt, kan deze taak voor een bepaalde periode op zich nemen. De kennismanager is samen met zijn kernteam verantwoordelijk voor de bewaking van de kennisontwikkeling binnen het betreffende gebied, bijvoorbeeld Architectuur, Design, BICC of Microsoft backroom. Het kernteam doet gericht kennis op door het volgen van vakbladen, internet, nieuwsgroepen, beurzen en symposia (Gartner, Butler). Naast kennisdeling worden relevante ontwikkelingen voor Hot ITem in de tracks verder uitgediept.